top of page

Boete gekregen van de Belastingdienst ?

Recentelijk hebben wij een client bijgestaan in een zaak tegen de Belastingdienst, de rechtbank Den Haag heeft een vergrijpboete van 25% (€ 10.614), die was opgelegd door de Belastingdienst vernietigt.

Casus: De adviseur van belanghebbende heeft de aangifte over 2012 ingediend. Volgens de adviseur behoorden alle panden van belanghebbende tot zijn ondernemingsvermogen. Voorts heeft belanghebbende van zijn boekhouder begrepen dat er geen bijtelling gold zolang hij onder de 500 kilometer bleef. Dat er strenge eisen aan de kilometerregistratie worden gesteld, was hem niet bekend. De adviseur heeft geen opmerkingen gemaakt over de stukken die belanghebbende bij hem had aangeleverd.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Belastingdienst niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende dermate lichtvaardig heeft gehandeld dat het aan zijn grove schuld is te wijten dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De adviseur heeft ten onrechte panden aangemerkt als ondernemingsvermogen en heeft geen bijtelling toegepast. Dit kan belanghebbende echter niet worden verweten; hij mocht vertrouwen op zijn adviseur en behoefde zich, anders dan verweerder stelt, zich niet in de inhoudelijke aspecten van ondernemingsvermogen/privévermogen en de regeling inzake de bijtelling privégebruik auto te verdiepen. De Rechtbank vernietigt de vergrijpboete.

Heeft u of uw adviseur fouten gemaakt in uw aangifte ? En heeft de Belastingdienst een boete opgelegd althans is de Belastingdienst van plan om een boete op te leggen ? Of heeft u een boekenonderzoek (controle van uw administratie) gehad ? Neem dan contact met ons op om de zaak kosteloos te bespreken. U kunt ons bellen of mailen: info@novium.eu

bottom of page