top of page

Help ! "Ik heb mijn kenteken verkeerd ingevoerd en een parkeerbon/naheffingsaanslag gekregen.&q

Heeft u per ongeluk de kenteken van uw auto niet of verkeerd ingevoerd ? Of was u slechts 3 minuten te laat met betalen? Geen probleem dat kan iedereen gebeuren, U kunt bezwaar maken tegen de bekeuring. Dit moet binnen zes (6) weken gebeuren na dagtekening van de naheffingsaanslag (bekeuring). Bent u ook het betaalbewijs vergeten te laten printen door de parkeerautomaat of bent u deze kwijt? Dan kunt u uw bankgegevens laten zien waaruit blijkt dat u parkeergeld hebt betaald of een uitdraai/screenshot van Parkmobile, Yellowbrick, Parkline of een andere parkeerapp toezenden als bewijs. De rechter heeft bepaald dat : De verplichting tot het invoeren van het juiste kenteken heeft uitsluitend betrekking op het doen van aangifte voor parkeerbelasting. Aan het niet-naleven daarvan dient niet het rechtsgevolg te worden verbonden dat niet rechtsgeldig is betaald. Het niet, niet volledig of onjuist invoeren van het kenteken, doet niet af aan het in artikel 20 van de Awr neergelegde beginsel dat ter zake van een belasting die op aangifte moet worden voldaan uitsluitend kan worden nageheven indien die belasting niet is betaald. Met andere woorden: Het gaat niet om het niet, niet volledig of onjuist invoeren van het kenteken maar om betaling van het parkeergeld, ook als u 3 minuten te laat met de betaling bent, is dit geen geldige reden voor een bekeuring.

Mail de naheffingsaanslag van de gemeente samen met uw betalingsbewijs naar info@novium.eu Wij beoordelen kosteloos de rechtmatigheid en indien u dit wilt gaan desnoods in bezwaar of beroep. Heeft u vragen ? Mail uw vraag of opmerking naar info@novium.eu

bottom of page